Foto: Sune Andersson
 
Örebro Slott Kanske den byggnad i Örebro som har den största dragningskraften. Vacker inramning och intressant mångfald.
Här finns fest- och konferansavdelning, bostad för Landshövdingen och många trevliga aktiviteter.