Foto: Sune Andersson
 
2018-09-12 Dagbrunnen måste flyttas ut till den nya vägbanan från den planerade cykelbanan.