Foto: Sune Andersson
Gropen fylld: 2018-09-28
Asfalt till postlåda: 2018-10-02
 
2018-09-12 Dagbrunnen måste flyttas ut till den nya vägbanan från den planerade cykelbanan.