Foto: Sune Andersson
 
Elain Olsson - gjorde en både berömvärd och njutbar insats